Born for Greatness

2015-10-11-14.42.38-1024x1024

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in  Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.”
(Johannes 14:12-14)


Ik weet niet hoe jij dit leest, maar ik kreeg een gevoel van godslastering als ik deze tekst las. Hoe kan ik nu grotere dingen doen dan Jezus?? Ik realiseerde dat ik las dat ‘Jij zult groter ZIJN dan Jezus in plaats van wat er staat ‘Jij zult grotere dingen DOEN’. Dat maakt nogal een verschil! We zijn geboren voor grootheid, we zijn geboren om grote dingen te doen. Om God te laten zien en Hem eer te brengen!
Maar wat betekent dat dan, geboren zijn voor grootheid? Is het positie of status, afgemeten aan hoeveel invloed of macht we hebben? Ik denk niet dat het daarop doelt, het heeft alles te maken met ons hart. In Mattheüs 20:26-28 zegt Jezus: “Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.” Jezus legt uit wat het betekent om geboren te zijn voor grootheid, het betekend volgen in Zijn voetstappen, een dienaar zijn. Als je een leven van grootheid wil leven, focus dan je ogen op Jezus, kijk met Zijn ogen naar de mensen om je heen en zie ze. Dien zoals Jezus zou dienen, heb lief zoals Jezus lief had, gewillig om je leven te verliezen tot eer van God.
Als je op deze manier naar grootheid kijkt, dan draaien je dromen niet langer om jou, ze draaien om Jezus en de mensen om je heen. God heeft jou geplaatst precies waar je bent met een reden! De dromen in je hart heeft God daar gelegd met een reden! Niet zodat jij gewoon een goed en groot leven kan leiden, maar zodat jij de mensen om je heen beïnvloed, doordat zij Jezus zien in en door jouw leven.
Afgelopen week heb ik tijd apart gezet om de dromen die God in mijn hart heeft gelegd op papier te zetten en ik realiseer me meer en meer dat God vooral anderen op het oog heeft met de dromen die in mijn hart gelegd zijn. Hij wil de harten van anderen raken door mijn leven heen. En dus komen onze dromen met een verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid om ze uit te leven. Niet voor onszelf, maar voor de eer van God en voor die mensen om ons heen die God op het oog heeft. Als ik m’n dromen niet uitleef, wat is de erfenis die ik achterlaat voor de generaties die na mijn komen?
Ik ben geboren voor grootheid, omdat ik ben geboren en God is GROOT!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*